Styret 2023/klubbinfo

STYRET RFFK 2023

Funksjon Navn Telefon E-post
Leder Roger Melgårdshagen 46778337 mrentroger@gmail.com
Sportslig leder Anders Amrud 91691894 anders.amrud@gmail.com
Kasserer Marius Morken 47823399 M_Morken_90@hotmail.com
Sekretær Janne Thoresen 47861690jannethoresen112@hotmail.com
Leder yngres avdeling Roy Bjarne Moen 47253528 roy-bjm@online.no
Styremedlem Kjell Arne Kroken91837364 krokenka@online.no
Organisasjonsnummer; 983 388 949
Bankkonto:2095.48.61156
E-post:Hovedadresse: post@rffk.no
Leie av klubbhuset eller kunstgressbanen på Fåvang: utleie@rffk.no
Fakturaadresse: fakturamottak@rffk.no
Hjemmeside:https://www.rffk.no
Klubbfarger:Rød trøye, blå shorts
Postadresse:Ringebu-Fåvang fotballklubb
v/ Roger Melgårdshagen
Tomtegata 5, 2630 RINGEBU