Medlem

Bli medlem i Ringebu Fåvang Fotballklubb

For å bli medlem i Ringebu Fåvang fotballklubb, så må du registrere deg hos Rubic som er vårt medlemssystem.

Medlem og treningskontingent 2021:

8 – 13 år: 500,-
14 år – senior: 1000,-
I tillegg kommer medlemskontingenten på 50,-

Lagledere og trenere gis fritak for betaling av treningskontingent for egne barn på det laget de leder/trener. Foreldre som har verv i form av deltagelse i eksempelvis styret, kioskansvarlig, baneansvarlig, dommerkontakt og andre ansvarsverv, gis også fritak fra kontingent for egne barn. Spillere som besitter verv gis også fritak fra treningskontingent.