RFFK

Ringebu-Fåvang Fotballklubb

Ringebu-Fåvang fotballklubb (RFFK) er en breddeklubb i Indre Østland fotballkrets. RFFK hadde i 2016 ca. 280 aktive og stilte 21 lag i seriespill. RFFK har baneanlegg på Fåvang (kunstgress) og i Ringebu (gress) Fokus er å ha med flest mulig lengst mulig, og gi barn, unge og voksne i Ringebu og Fåvang et godt og meningsfullt fritidstilbud gjennom fotballaktivitet.
Ringebu-Fåvang Fotballklubb
Ringebu-Fåvang Fotballklubb04/04/2020 @ 17:34
Vi åpner bana for uorganisert bruk, men under forutsetning av at retningslinjene fra NFF følges. Bana er delt inn i seks soner hvor det maks. skal være fem personer i hver sone. Av de må det være en voksen hvis det er barn på 10 år og yngre er vårt krav.

Ellers viser vi til følgende fra NFF: «Klubbene og/eller anleggseiere kan ikke ta ansvar for at eventuell egeninitiert trening på fotballanlegget skjer innenfor helsemyndighetenes anbefalinger. Dette er selvstendig ansvar for spillere. For barn og unge har foreldrene et særskilt ansvar»

Håper alle brukere og foreldre følger opp dette så bana kan være åpen gjennom hele påska.

https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/fotballens-koronavettregler--retningslinjer-for-fotballaktivitet-under-restriksjonene-mot-spredning-av-koronasmitte/
Ringebu-Fåvang Fotballklubb
Ringebu-Fåvang Fotballklubb03/04/2020 @ 18:06
Åpner bana for uorganisert aktivitet lørdag kl. 1300-1600.

Vi åpner bana for uorganisert aktivitet/lek, men i starten med vakt og åpningstider, første gang lørdag kl. 1300-1600. Maks fem pr. gruppe, og minst en av disse en voksen hvis ungene er 10 år og yngre.

ALLE foreldre har ansvar for at smittevernregler og retningslinjer blir gjort kjent for sine og at de følges.

Håper dette blir satt pris på og fungerer bra, så satser vi på å tillate bruk av bana framover.
Ringebu-Fåvang Fotballklubb
Ringebu-Fåvang Fotballklubb02/04/2020 @ 17:09
Fortsatt uavklart ang. banebruk

Klubbene bes fortsatt om å vente med organisert bruk av baner inntil det foreligger retningslinjer for hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Det jobbes med dette sentralt i kveld, og avklaring er ventet i løpet av fredag. Bana forblir derfor stengt for ALL bruk inntil videre.
Ringebu-Fåvang Fotballklubb
Ringebu-Fåvang Fotballklubb01/04/2020 @ 13:27
Avventer åpning av bana

Veldig bra at det nå ser lovende ut i forhold til å åpne bana for aktivitet igjen, både organisert og uorganisert. Det er imidlertid fortsatt såpass mye uklart rundt hvordan aktiviteten i praksis kan foregå, at vi avventer åpning inntil Norges fotballforbund kommer med sentrale føringer ang. dette. Vi har bl.a stilt spørsmål om hvor mange smågrupper det kan være på bana til samme tid og hvem har ansvar for å kontrollere uorganisert aktivitet. Satser på at avklaringer kommer i løpet av morgendagen.
Ringebu-Fåvang Fotballklubb
Ringebu-Fåvang Fotballklubb30/03/2020 @ 11:57
Status prosjekt klubbhus

Vi er inne i spesielle tider der også vi som fotballklubb merker dette «på kroppen». Baner er stengt og all aktivitet er satt på vent. Det som smerter mest for vår del er å ikke kunne gi barn og unge i kommunen et fritidstilbud gjennom fotballen. Men viktigere enn noen gang må vi sammen vise dugnadsånd med å hindre videre smitte av koronaviruset.

Det er viktig å finne lyspunkter å se frem mot. For vår del kan vi glede oss over er at prosjekt klubbhus går sin gang. Snøen smelter, hvor vi håper gå å i gang med byggingen nå i april. Byggekomitéen står på, og i forrige uke avholdte komitéen sitt første videomøte. Det søkes om midler fra stiftelser, holdes jevnlig kontakt med kommunen, og de siste avtalene gjøres med entreprenørene som skal sette opp bygget.

Byggets leveranser er fordelt blant flere av våre lokale og dyktige entreprenører. I tiden fremover ønsker vi å presentere disse bedriftene her på hjemmesiden, med en beskrivelse av hva de skal bidra med.

Like viktige er alle pengebidragene vi mottar. Det er vanskelige tider å be om penger fra både bedrifter og privatpersoner. Hvis det allikevel er noen som føler for å gi et bidrag til klubbhuset, så setter vi selvfølgelig umåtelig stor pris på det. Bidrag kan gis på www.spleis.no/klubbhus, der du også kan følge med på innsamlingen.

Målet er at bygget skal stå ferdig i løpet inneværende fotballsesong, når aktiviteten forhåpentligvis også er for fullt i gang igjen. Det gleder vi oss stort til. I disse dager merker vi godt viktigheten av gode fritidstilbud.

Det vil komme mer jevnlige oppdateringer når byggeprosessen er i gang, så følg med!

-Eirik Høyesveen, på vegne av byggekomité for prosjekt klubbhus.
Ringebu-Fåvang Fotballklubb
Ringebu-Fåvang Fotballklubb30/03/2020 @ 7:46
Status Spleis

Som alle ser så er spleisen for klubbhuset nå oppe i 275000,- I tillegg så har vi mottatt 55000,- inn på konto fra anonyme givere, slik at den nå er oppe i 330000,- 👍🏻👏🏻